แผนกทันตกรรม รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก บริการ ถอนฟัน ขูดหินปูนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จัดกิจกรรม เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โดยบริการ ขูดหินปูน , ถอนฟัน (ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ) ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น. เท่านั้น