ประกาศ เรื่อง จัดหาผู้ให้เช่าชุดกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่

ประกาศโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก

เรื่อง จัดหาผู้ให้เช่าชุดกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่

ระบบวีดีทัศน์แบบภาพคมชัดสูง ด้วยแหล่งกำเนิด LED 

ประจำงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศประกวดราคาเช่าชุดกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ ลงวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๒