ประกาศโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าชุดกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ ระบบวีดีทัศน์แบบภาพคมชัดสูง ด้วยแหล่งกำเนิด LED

ประกาศโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าชุดกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ ระบบวีดีทัศน์แบบภาพคมชัดสูง ด้วยแหล่งกำเนิด LED

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าชุดกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่