ประกาศ จัดหาผู้ให้เช่าชุดกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่

ประกาศโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก

เรื่อง จัดหาผู้ให้เช่าชุดกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ ระบบดีวีทัศน์แบบภาพคมชัดสูง ด้วยแหล่งดำเนิด LED 

ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศจัดหาผู้ให้เช่าชุดกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ ระบบดีวีทัศน์แบบภาพคมชัดสูง ด้วยแหล่งดำเนิด LED