พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ได้ร่วมบรรยายงานเสวนา หนังสือ ถอดบทเรียน กู้ภัยถ้ำหลวง ณ ห้อง จักรพงษ์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โดยมี ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เป็นประธาน

พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
ได้ร่วมบรรยายงานเสวนา หนังสือ ถอดบทเรียน กู้ภัยถ้ำหลวง
ณ ห้อง จักรพงษ์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โดยมี ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เป็นประธาน