“รวดเร็ว ปลอดภัย เครือข่าย โรงพยาบาลกองทัพบก” โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักขอขอบคุณกรมแพทย์ทหารบก ที่จัดตั้งศูนย์ประสานงาน รับ-ส่งต่อผู้ป่วย เครือข่ายโรงพยาบาลกองทัพบก ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วปลอดภัย ขอให้ประชาชนได้มั่นใจว่ากองทัพบก กรมแพทย์ทหารบก รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จะดูแลทหารกองประจำการที่เป็นบุตรหลานของพวกเราด้วยบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย กับน้องเล็กของกองทัพบกทุกนาย ขอให้ประชาชนได้โปรดวางใจ

“รวดเร็ว ปลอดภัย เครือข่าย โรงพยาบาลกองทัพบก”
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักขอขอบคุณกรมแพทย์ทหารบก ที่จัดตั้งศูนย์ประสานงาน รับ-ส่งต่อผู้ป่วย
เครือข่ายโรงพยาบาลกองทัพบก ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วปลอดภัย 
ขอให้ประชาชนได้มั่นใจว่ากองทัพบก กรมแพทย์ทหารบก รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
จะดูแลทหารกองประจำการที่เป็นบุตรหลานของพวกเราด้วยบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
กับน้องเล็กของกองทัพบกทุกนาย ขอให้ประชาชนได้โปรดวางใจ