โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก และ ชาวอุตรดิตถ์ ขอต้อนรับ คณะผู้บังคับบัญชา , อาจารย์ และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุด ๙๗ ด้วยความยินดียิ่ง

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก และ ชาวอุตรดิตถ์ ขอต้อนรับ คณะผู้บังคับบัญชา , อาจารย์ และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุด ๙๗ ด้วยความยินดียิ่ง