ประกาศ!!! รับสมัครงาน โรงพยาบาลค่ายค่ายพิชัยดาบหัก รับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 อัตรา

ประกาศ!!! รับสมัครงาน
โรงพยาบาลค่ายค่ายพิชัยดาบหัก
รับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 อัตรา
เพศชาย 2 อัตรา
เพศหญิง 1 อัตรา
คุณสมบัติ 
1. อายุไม่เกิน 35 ปี BMIไม่เกิน 26
2. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.)
3. ได้รับใบประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล
4. สามารถเดินทางมาทำงานและเข้าเวรนอกเวลาได้สะดวก
5. สามารถไปปฏิบัติิงานนอกสถานที่เช่น ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
6. สามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบที่เคร่งครัดได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
และยื่นเอกสารสมัครที่ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก (ชั้น 2) 
ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 055-428-111 
หรือ สอบถามโดยตรงได้ที่ 096-626-9469