เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 61 พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก รับมอบเกียรติบัตร จาก พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 61 พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 
รับมอบเกียรติบัตร จาก พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ 
ผู้บัญชาการทหารบก ณ ห้องประชุมกิตติขจร 
กองบัญชาการกองทัพบก 
เนื่องจากผลการตรวจสอบประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว
ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ของกองทัพภาคที่ 3
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ของกองทัพบก ประจำปี 2561