เมื่อ วันที่ 8 พ.ย. 61 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักแจกถุงผ้าใส่ยาให้กับผู้มาใช้บริการ

เมื่อ วันที่ 8 พ.ย. 61 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักแจกถุงผ้าใส่ยาให้กับผู้มาใช้บริการ ตามโครงการ “ใส่ใจใส่ยา หิ้วถุงผ้า…มาหาหมอ”
โดยมี พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมชมโครงการ และแจกถุงผ้าให้กับผู้ที่มาใช้บริการ
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักจะงดใช้ถุงพลาสติกให้กับผู้มาใช้บริการ
ขอความร่วมมือทุกท่านนำถุงผ้ามารับยากลับบ้านแทนการใช้ถุงพลาสติก
 
#ใส่ใจใส่ยาหิ้วถุงผ้า…มาหาหมอ
# ดาบแจกถุงผ้าใส่ยาให้กับผู้มาใช้บริการ