ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ช่วยเหลือประชาชน บ้านน้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 61 เวลา 0800 พ.ท.สรารักษ์ ชูสกุล รองผู้อำนวยการ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก พร้อมชุดแพทย์เคลื่อนที่
เข้าช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ บ้านนากล่ำ ม.2 ต. น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งได้รับความเสียหาย 4 หลังคาเรือน
ชุดแพทย์เข้าช่วยเหลือตรวจร่างกาย ตรวจสภาพจิตใจประชาชนชนที่ได้รับความเสียหาย 11 คน และพ่นหมอกควันบริเวณรอบๆบ้านที่ได้รับความเสียหาย