พล.ต.ชัยเดช สุรวดี ผบ.มทบ.35 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน ให้กับกำลังพลหน่วยฝึกทหารใหม่ หน่วย มทบ.35,ม.2 พัน.7,ป.21 พัน.20 และ ม พัน.12 พล.ม.1 ณ มว.พลเสนารักษ์ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก เมื่อ 11 ต.ค.61 เวลา 0900

พล.ต.ชัยเดช สุรวดี ผบ.มทบ.35 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน ให้กับกำลังพลหน่วยฝึกทหารใหม่ หน่วย มทบ.35,ม.2 พัน.7,ป.21 พัน.20 และ ม พัน.12 พล.ม.1 ณ มว.พลเสนารักษ์ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
เมื่อ 11 ต.ค.61 เวลา 0900