เมื่อ 26 ก.ย. 61 พ.ท.สำเริง – คุณอรพินท์ ชูสุทธิ์ กลุ่มแม่บ้าน พวต.๓ ได้บริจาคถุงผ้า เพื่อใช้ประโยชน์ในรพ.ค่ายพิชัยดาบหัก โดยมี พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก รับมอบ ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

เมื่อ 26 ก.ย. 61 พ.ท.สำเริง – คุณอรพินท์ ชูสุทธิ์ กลุ่มแม่บ้าน พวต.๓ ได้บริจาคถุงผ้า เพื่อใช้ประโยชน์ในรพ.ค่ายพิชัยดาบหัก โดยมี พ.อ.สมัย ขำพันธ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก รับมอบ
ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว
ประสบความสุข ความเจริญ มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ