“ใส่ใจใส่ยา หิ้วถุงผ้า…มาหาหมอ”

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ใส่ใจใส่ยา หิ้วถุงผ้า…มาหาหมอ” เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม เป็นต้นไป
ขอความร่วมมือทุกท่านนำถุงผ้ามารับยากลับบ้านแทนถุงพลาสติก 
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก งดจ่ายถุงพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป