ประกาศรับสมัครเภสัชกรอัตราจ้าง รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครเภสัชกรอัตราจ้าง รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ 
1. เพศหญิง หรือเพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี 
2. หากเป็นผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.) 
3. ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต และได้รับใบประกอบโรคศิลป์แล้ว 
4. มีบ้านพักในเขต อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
5. มีพาหนะเป็นของตนเอง สามารถเดินทางมาทำงานและเข้าเวรนอกเวลาราชการได้สะดวก 
6. สามารถไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ เช่น ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประชุมวิชาการ 
7. หากมีประสบการณ์การทำงานโรงพยาบาล งานคุณภาพ HA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานและค่าตอบแทน 
1. ปฏิบัติงานเภสัชกรห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน งานบริบาลผู้ป่วย 
การเข้าเวรเภสัชกรนอกเวลาราชการ
2. รายได้รวมค่าเวร 18,000 – 22,000 บาทต่อเดือน
3.ใบประกอบโรคศิลป์ 1x,xxx บาท

รายละเอียดและเอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
1. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 
2. สำเนาใบประกอบโรคศิลป์ หรือเอกสารแสดงผลการสอบผ่าน 
3. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
4. ใบรับรองแพทย์ 
5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นเอกสารสมัครที่ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก (ชั้น 2) ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 055-428-111 หรือ สอบถามโดยตรงได้ที่ 096-626-9469