รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มทบ.35 เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพายุฝนฟ้าคะนอง ในพื้นที่ ต.ข่อยสูง อ.ตรอน

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 61 เวลาประมาณ 17.00 น. ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ในพื้นที่ ต.ข่อยสูง อ.ตรอน ทำให้บ้านเรือนราษฎร ได้รับความเสียหาย จำนวน 16หลัง โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต แต่อย่างใด ในการนี้ ปภ.จ.อต. ได้ประสาน อบต.ข่อยสูง และ อำเภอตรอน ในการสำรวจความเสียหายโดยละเอียด และเร่งให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป

ในวันที่ 14. พ.ค. 61 เมื่อเวลา 08.30 หน่วยงาน ปภ.อต รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มทบ.35 ป.20 ปลัดอ.ตรอน นายกอบต.ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนข้างเคียง ได้เข้าพื้นที่ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย สำรวจความเสียหาย ให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบเหตุเร่งช่วยเหลือแก้ปัญหาและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และรักษาอาการป่วยเจ็บของผู้ประสบภัย

ายกอบต.ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนข้างเคียง ได้เข้าพื้นที่ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย สำรวจความเสียหาย ให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบเหตุเร่งช่วยเหลือแก้ปัญหา ด้านที่อยู่อาศัย ด้านสุขภาพกาย และใจอย่างเร่งดว่น