เมื่อ 29 พ.ย. 60 เวลา 1500 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จัดกิจกรรมเต้นบาสโลป ในโครงการ ทบ.ร่วมใจ ลด BMI ไกลโรค ด้วย 4 อ. บริเวณลานน้ำพุ หลังตึก หอผู้ป่วยสามัญ

เมื่อ 29 พ.ย. 60 เวลา 1500 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จัดกิจกรรมเต้นบาสโลป ในโครงการ ทบ.ร่วมใจ ลด BMI ไกลโรค ด้วย 4 อ.  บริเวณลานน้ำพุ หลังตึก หอผู้ป่วยสามัญ