เมื่อ 8 พ.ย. 60 เวลา 1330 – 2000 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จัดกิจกรรมตามโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน

เมื่อ 8 พ.ย. 60 เวลา 1330 – 2000 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จัดกิจกรรมตามโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน ภาคกลางวัน เป็นการพัฒนาเขตสุขาภิบาลของหน่วย ภาคเย็น กิจกรรมสวดมนต์ ฟังธรรม โดยมีพระครูปลัดอนุชิต รองเจ้าอาวาสวัดใหญ่ท่าเสา โดยมี พล.ต.ชัยเดช สุรวดี ผบ.มทบ.35 เป็นประธานในพิธีภาคค่ำ