เมื่อ 24 ต.ค. 60 เวลา 09.00 น. ผอ.สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มทบ.35 เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเรื่อง การป้องกันและเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน งานเวชกรรมป้องกัน ณ ห้องประชุม มว.พล. รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก

เมื่อ 24 ต.ค. 60 เวลา 09.00 น. ผอ.สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มทบ.35 เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเรื่อง การป้องกันและเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน งานเวชกรรมป้องกัน ณ ห้องประชุม มว.พล. รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก