เมื่อ 20 ต.ค. 60 เวลา 08.00น. รพ.ค่ายพิชัยดาบหักได้ส่งตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร รางวัลพยาบาลผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม ประจำปี 2560 ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 60 เวลา 08.00น. ร้อยโทหญิง ปรารถนา ศุภลักษณ์ พยาบาลโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 เข้ารับมอบเกียรติบัตร พยาบาลผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี2560 จากกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันครบรอบวันพยาบาลแห่งชาติ ณ หอประชุมโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นับเป็นเกียรติและเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลทบ.เป็นอย่างยิ่งและผลักดันให้บุคลากรของเราเดินหน้าทำความดี ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบต่อไป