เมื่อ18 ต.ค. 60 เวลา 13.30 น. กำลังพล รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มทบ.35 ร่วมกันทำความสะอาด บ้านพักคุ้มนาคา

เมื่อ18 ต.ค. 60 เวลา 13.30 น. กำลังพล รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มทบ.35 ร่วมกันทำความสะอาด บ้านพักคุ้มนาคา ณ คุ้มนาคา รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก