เมื่อ 17 ต.ค. 60 เวลา 08.30 น. บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (หน่วยเมืองอุตรดิตถ์) มอบดอกดาวเรือง จำนวน 200 ต้น ให้ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มทบ.35

เมื่อ 17 ต.ค. 60 เวลา 08.30 น. บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (หน่วยเมืองอุตรดิตถ์) มอบดอกดาวเรือง จำนวน 200 ต้น ให้
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มทบ.35 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก