เมื่อ 11 ต.ค. 60 วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก

เมื่อ 11 ต.ค. 60 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จัดวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ กำลังผล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ผู้มีสิทธิบัตรทอง ใช้สิทธิประกันสังคม และใช้สิทธิผู้ผิการ เข้ารับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูนและถอนฟัน ฟรี