11 ต.ค.60 เวลา 10.00 น. พิธีตรวจสภาพความพร้อม กองร้อยช่วยเหลือประชาชน

เมื่อ 11 ต.ค.60 เวลา 10.00 น. พ.อ. สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มทบ.35 ร่วมในพิธีตรวจสภาพความพร้อม
กองร้อยช่วยเหลือประชาชน ศูนย์บรรเทาสาธารภัย มทบ.35 ณ โรงยิม มทบ.35