พุธที่ 11 ตุลาคม 2560 วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ “จัดบริการทำฟันฟรี”

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 
เนื่องด้วยแผนกทันตกรรม(ห้องฟัน) โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก “จัดบริการทำฟันฟรี” เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ไม่มีสิทธิเบิกได้ ดังนั้นจึงขอเชิญชวนกำลังผล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ผู้มีสิทธิบัตรทอง ใช้สิทธิประกันสังคม และใช้สิทธิผู้ผิการ เข้ารับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูนและถอนฟัน “ฟรี” ในเวลา 8.00น. – 15.30น.