เมื่อ 4 ต.ค. 60 เวลา 08.09 น. พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก เข้าร่วมพิธีมอบการบังคับบัญชา มทบ.35 ณ มทบ.35 ค่ายพิชัยดาบหัก อ.เมือง จว.อต.

เมื่อ 4 ต.ค. 60 เวลา 08.09 น. พ.อ.สมัย  ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มทบ.35 เข้าร่วมจัดพิธีมอบการบังคับบัญชา มทบ.35 ระหว่าง พล.ท. ทวีศักดิ์  วินิจสร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก(ผบ.มทบ.35 ท่านเดิม) และ พล.ต. ชัยเดช  สุรวดี ผบ.มทบ.35 (ท่านปัจจุบัน) ณ มทบ.35 ค่ายพิชัยดาบหัก อ.เมือง จว.อต.