เมื่อ 20 ก.ย. 60 เวลา 13.00 น. รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มทบ.35 ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สร้างสัมพันธไมตรีในหมู่คณะ ณ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก,วัดศรีธารามและวัดใหญ่ท่าเสา อ.เมือง จว.อต.

เมื่อ 20 ก.ย. 60 เวลา 13.00 น. รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มทบ.35 ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สร้างสัมพันธไมตรีในหมู่คณะ ณ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก,วัดศรีธารามและวัดใหญ่ท่าเสา อ.เมือง จว.อต.