เมื่อ 17 ก.ย. 60 เวลา 13.00 น. รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มทบ.35 จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับชุดบรรเทาสาธารณภัย ม.2 พัน.7 บริการประชาชน ที่ได้รับผลจากอุทกภัย บริเวณบ้านบ่อทอง อ.ทองแสนขัน จว.อต.

เมื่อ 17 ก.ย. 60 เวลา 13.00 น. รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มทบ.35 จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับชุดบรรเทาสาธารณภัย ม.2 พัน.7
บริการประชาชน ที่ได้รับผลจากอุทกภัย บริเวณบ้านบ่อทอง อ.ทองแสนขัน จว.อต.