เมื่อ 15 ก.ย. 60 เวลา 14.30 น. พ.อ. สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มทบ.35 เป็นประธานในพิธีปิด การฝึกอบรมนักเรียนเสนารักษ์ หลักสูตรเบื้องต้นเฉพาะเหล่าแพทย์ 8 สัปดาห์ ณ มว.พล.สร. รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก

เมื่อ 15 ก.ย. 60 เวลา 14.30 น. พ.อ. สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มทบ.35 เป็นประธานในพิธีเปิด
การฝึกอบรมนักเรียนเสนารักษ์ หลักสูตรเบื้องต้นเฉพาะเหล่าแพทย์ 8 สัปดาห์ ณ มว.พล.สร. รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก