เมื่อ 6 ส.ค.60 เวลา 08.00น. พ.อ. สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มทบ.35 จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการประชาชน ในพิธียกยอดพระมาลาศาลคู่บุญบารมีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเสวนาประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติ ณ กองทุนบุญนิธิพระยาพิชัยดาบหัก ศาลคู่บุญบารมี สี่แยกชำบอน อ.พิชัย จว.อ.ต.

เมื่อ 6 ส.ค.60 เวลา 08.00น. พ.อ. สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มทบ.35 จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการประชาชน
ในพิธียกยอดพระมาลาศาลคู่บุญบารมีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเสวนาประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติ ณ
กองทุนบุญนิธิพระยาพิชัยดาบหัก ศาลคู่บุญบารมี สี่แยกชำบอน อ.พิชัย จว.อ.ต.