เมื่อวันที่ 21 ก.ค.60 เวลา 19.00 พล.ต.ทวีศักดิ์ วินิจสร ผบ.มทบ.35 ได้เป็นประธานการจัดกิจกรรมเสนาสนเทศ

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.60 เวลา 19.00 พล.ต.ทวีศักดิ์ วินิจสร ผบ.มทบ.35 ได้เป็นประธานการจัดกิจกรรมเสนาสนเทศ

เพื่อให้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่กำลังพลและครอบครัว ณ โรงนอนทหาร บก.มทบ.35

โดยมี รพ.ค่ายพิชัยดาบหักเข้าร่วมด้วย