ตามคำสั่ง กองทัพบก ที่ กห.๐๔๐๕/๔๔๗๔ ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค. พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่อง ขออนุมัติกรอบแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการอาชาบำบัด ทบ. รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ ๓๕ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการอาชาบำบัดขึ้น ตามคำสั่งและนโยบายของกองทัพบก

ตามคำสั่ง กองทัพบก ที่ กห.๐๔๐๕/๔๔๗๔ ลงวันที่ ๒๑ ธ.ค. พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่อง ขออนุมัติกรอบแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการอาชาบำบัด ทบ. รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ ๓๕ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการอาชาบำบัดขึ้น ตามคำสั่งและนโยบายของกองทัพบก #อาชาบำบัด #มณฑลทหารบกที่35 #FPCDH #โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก