เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 60 มณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จัดกิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของผู้บัญชาการกองทัพบก “Smart Man Smart Soldier”

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 60 มณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จัดกิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายรัฐบาล
และนโยบายของผู้บัญชาการกองทัพบก “Smart Man Smart Soldier” ณ โรงยิม สโมสรค่ายพิชัยดาบหัก