วันที่ 23 ม.ค. 60 พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก สั่งการให้ พ.ต.สำราญ เป็งยะสา นำกำลังพลและลูกจ้างบ้านพักข้าราชการคุ้มนาคา ร่วมกัน ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน เพื่อให้บริเวณชุมชนสะอาดน่าอยู่

วันที่ 23 ม.ค. 60 พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก สั่งการให้ พ.ต.สำราญ เป็งยะสา หน.นธก./ กพ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก นำกำลังพลและลูกจ้าง ที่พักอาศัยบ้านพักข้าราชการคุ้มนาคา ร่วมกัน ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชน ในเขตบ้านพักคุ้มนาคา เพื่อให้บริเวณชุมชนสะอาดน่าอยู่