รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติ ดินโคลนถล่ม U-DREx 2016

พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ ๓๕ จัดชุดแพทย์และทีมให้ช่วยเหลือ เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติ พร้อมกับให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโครงการ ฝึกการป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย “การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม” Uttaradit Disaster Response Exercise : “U-DREx ๒๐๑๖” การฝึกเต็มรูปแบบ (Full-scale Exercise : FSX) พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมฝึกซ้อมแผน อันได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ , องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุตรดิตถ์ , สำนักงาน ปภ จังหวัดอุตรดิตถ์ , อำเภอลับแล , มทบ.๓๕ , ป.พัน ๒๐ , สภ.ลับแล , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , อาสา , ตชด. , โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ , โรงพยาบาลลับแล , การไฟฟ้า , การประปา , แขวงการทางอุตรดิตถ์ , กรมทางหลวงชนบท , มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ , สมาคมกู้ภัยวัดหมอนไม้ , บริษัท ทีโอที , กสท โทรคมนาคม , ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น , ตำรวจ , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน , ประชาชนชาวตำบลแม่พูลและใกล้เคียง โดยจัดขึ้นวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณพื้นที่ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์