เมื่อ 18 ม.ค.60 เวลา 08.00น. พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่ม สักการะพระบรมรูป สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,สมเด็จพระเอกาทศรถและพระรูปพระสุพรรณกัลยา เนื่องในวันกองทัพไทย

เมื่อ 18 ม.ค.60 เวลา 08.00น.
พ.อ.สมัย  ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก พร้อมด้วยคณะนายทหารของหน่วยและหน่วย ม.2,ม.พัน.7,ป.พัน.20 ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่ม สักการะพระบรมรูป สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,สมเด็จพระเอกาทศรถและพระรูปพระสุพรรณกัลยา เนื่องในวันกองทัพไทย ณ บริเวณศาสนสถาน มทบ.35 ค่ายพิชัยดาบหัก อ.เมือง จว.อ.ต.โดยมี ผบ.มทบ.35 เป็นประธานในพิธี