โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ค่ายพิชัยดาบหัก

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ ๓๕ จัดโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ให้แก่ กำลังพล ครอบครัว บุตรของกำพลที่มีความต้องการ แม่บ้าน และข้าราชการบำนาญ โดยอบรมให้ความรู้เรื่องการทำน้ำเต้าหู้ และปาท่องโก๋ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ลำดวล พลอยศรีไพร เอกคหกรรม แผนกอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ จัดขึ้น ณ สโมสรนายทหารค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ ๓๕

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่