รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มทบ.35 ตั้งจุดบริการนวดแผนไทย เสิร์ฟน้ำผึ้งมะนาวแก้ง่วง 400 ลิตร

http://www.thairath.co.th/content/824978