โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศรีธาราม ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

เมื่อ 5 ธ.ค.59 เวลา 19.00น. โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พล.อ.สำเริง ศิวาดำรงค์ เป็นประธานในพิธี และ พ.อ.คำค้าย แหล่งสะท้าน ผู้แทนหน่วย มทบ.35 พร้อมด้วยกำลังพลของโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักเข้าร่วมพิธี ณ วัดศรีธาราม ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์