ตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Densitometer)

เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Densitometer)

ให้บริการทุกวัน ในเวลาทำการ 08.30 – 16.30 น. สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาได้ตามสิทธิ์ในการรักษา
ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร 055-428111
หรือ 095-6373972