บริการตรวจร่างกายประจำปี

บริการตรวจร่างกายประจำปี

ด้วยรักและห่วงใย จาก รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ให้บริการตรวจร่างกายประจำปี ติดต่อสอบถามโทร 055-428111 ต่อ 111 หรือโทร 088-278-1880