พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก พร้อมด้วยกำลังพลเข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ ISC Arborist Workshop

วันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก พร้อมด้วยกำลังพลเข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ ISC Arborist Workshop จัดโดย บริษัท ISC และ ซีแอร์ไทย เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของกำลังพล ให้มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและการปฏิบัติงานบนพื้นที่ที่สูง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีความปลอดภัย รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น  โดยจัดขึ้น วันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่