ชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนฟรี ในพิธีเปิดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ๗๐ ปี ทรงครองราชย์”

เมื่อ ๑๒ มิ.ย. ๕๙ พ.อ. สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก นำทีมชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนฟรี ในพิธีเปิดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ๗๐ ปี ทรงครองราชย์” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมี พล.ต.ทวีศักดิ์ วินิจสร ผบ.มทบ.๓๕ และคุณสุพัตรา วินิจสร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.๓๕ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี , นายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.๓๕ , คณะนายทหาร , กำลังพลจาก มทบ.๓๕ , ป.พัน ๒๐ และหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าร่วม อาทิ เช่น ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , คุณ ษกะ ฌานรานนท์ จากบริษัท ส.อรุณ คอนกรีต , ผู้ใหญ่บ้าน , กำนัน , พร้อมนักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ บ้านห้วยใต้ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่