รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน

                     พันเอก สมัย  ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการรักษาแก่ประชาชน พร้อมกับให้การต้อนรับ พลตรี ทวีศักดิ์ วินิจสร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 และคุณสุพัตรา วินิจสร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ 35 พร้อมด้วยคณะนายทหาร และสมาชิกชมรมแม่บ้านฯ มณฑลทหารบกที่ 35 เดินทางไปตรวจเยียม ให้กำลังใจในการสร้างฝาย และทำอาหารกลางวันแจกประชาชน และนักเรียนที่มาช่วยกันสร้างฝาย ณ วัดสักใหญ่เทพนิมิต อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์