รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จัดชุดปฐมพยาบาล และรถพยาบาลให้การสนับสนุน การจัดการแข่งขันกีฬามหาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จัดชุดปฐมพยาบาล และรถพยาบาล ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬามหาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก กลุ่มภาคเหนือ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-19 พ.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์