พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก เข้ารับรางวัลจาก พล.ต.ทวีศักดิ์ วินิจสร ผบ.มทบ.35

วันที่ 14 พ.ย. 2559 พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 เข้ารับรางวัลจาก พล.ต.ทวีศักดิ์ วินิจสร ผบ.มทบ.35 เนื่องในโอกาสที่ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ได้รับการพัฒนาเข้าสู่โรงพยาบาลคุณภาพ และได้ดำเนินงานในการให้บริการทางการแพทย์ แก่กำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการ จากผลการดำเนินงาน หน่วยได้รับผ่านการประเมินจากสถาบันด้านต่างๆ 3 รายการ ได้แก่ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์ , ได้รับรองตามเกณฑ์ คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ระดับดี จากกรมอนามัย และได้รับรางวัล โรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรคดีเด่น ภาครัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณะสุข จากกรมควบคุมโรค ในการประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมพิชัยดาบหัก อาคารกองบังคับการมณฑลทหารบกที่ 35