โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 เข้ารับรางวัลโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรคดีเด่น ประจำปี 2559

วันที่ 26 ต.ค. 2559 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 เข้ารับรางวัลโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรคดีเด่น ภาครัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในงานมอบรางวัลเครือข่ายผลงานป้องกันควบคุมโรคดีเด่นเขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี 2559 จากนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค