พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก เข้ารับรางวัล เรื่อง ชมเชยหน่วยงานดีเด่น จาก พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3

วันที่ 9 พ.ย. 2559 พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 เข้ารับรางวัล เรื่อง ชมเชยหน่วยงานดีเด่น จาก พล.ท.วิจักขฐ์  สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ซึ่งได้พัฒนาเข้าสู่โรงพยาบาลคุณภาพและได้ดำเนินงานในการให้บริการทางการแพทย์ แก่กำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการ ได้ผ่านการประเมินจากสถาบันต่างๆ จนได้รับการรับรอง 2 รายการ ได้แก่ การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์ และการรับรองตามเกณฑ์คุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ระดับดี จากกรมอนามัย