รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ตรวจร่างกายทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/2559 จากหน่วยฝึกทหารใหม่ ป.20 ค่ายพระศรีพนมมาศ

วันที่ 4 พ.ย. 2559 เวลา 08.30 น.  งานเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ตรวจร่างกายทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/2559 ในพื้นที่ มทบ.35 จากหน่วยฝึกทหารใหม่ ป.20 ค่ายพระศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ อาคารอำนวยการ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก