รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก เขาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร ( 15 วัน ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ

วันที่ 28 ต.ค.2559 เวลา 15.00น.  พ.อ.สุรพงษ์ ดอกไม้ รอง ผบ.มทบ.35 พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน, คณะนายทหารสัญญาบัตร ,นายทหารชั้นประทวน ของหน่วยทหารในพื้นที่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับส่วนราชการภาครัฐ,ภาคเอกชน,นักเรียน,นักศึกษา ใน จว.อ.ต.โดย รอง ผบ.มทบ.35 เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาการเปรียญ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง อ.เมือง จว.อ.ต.